Kontakt

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Sparinvest, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til eksempelvis vores produkter og materialer. Du kan kontakte teamet bag Sparinvest INDEX direkte via mail på mail@sparinvestindex.dk. Hvis du vil kontakte os pr. brev eller telefonisk, er du velkommen til at skrive til os på nedenstående adresser.

Ønsker du rådgivning, henviser vi dig i stedet til dit lokale pengeinstitut.

Sparinvest
Under Krystallen 1
DK-1780 København V

Telefon: +45 36 34 75 00
Telefax: +45 36 34 75 99

Sparinvest administration
Normansvej 1
DK - 8920 Randers NV

Telefon: +45 36 34 74 00
Telefax: +45 87 99 31 99

Vi håber, at du får den information, du ønsker. Hvis du ikke er tilfreds med den behandling og information, du modtager fra os, vil vi derfor meget gerne høre fra dig.

Hvis du ikke er tilfreds med den information eller behandling m.v., du modtager fra os, hører vi meget gerne fra dig. Du kan i vores klagevejledning læse mere om hvem du kan kontakte og hvordan.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.