Geninvester udbyttet automatisk og spar kurtagen

08.04.2013
Sparindex tilbyder, at du kan få udbyttet fra dine investeringer udbetalt i form af flere investeringsbeviser.

Denne mulighed hedder ”stock dividend” og er særlig interessant, hvis du ikke skal bruge dit årlige udbytte og alligevel planlægger at geninvestere. Med stock dividend geninvesterer du automatisk beløbet og du sparer samtidig kurtagen.

De udbyttebeviser, du får tildelt, svarer til nettoudbyttet. Har du et restudbytte, der er for lille til at blive udbetalt som et investeringsbevis, vil det blive indsat på din afkastkonto.
Skattemæssigt betragtes de nye investeringsbeviser som erhvervet på generalforsamlingsdatoen til den aktuelle kurs.

Der er p.t. ikke noget gebyr forbundet med stock dividend og du kan når som helst ændre din beslutning, så du igen får dit udbytte indsat på afkastkontoen. Du kan vælge at modtage udbyttebeviser fra alle investeringsbeviserne i dit depot, eller du kan vælge at modtage udbyttebeviser fra enkelte afdelinger i depotet.

Du kan tilmelde dig automatisk geninvestering hos din rådgiver i dit lokale pengeinstitut.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.