Fusionen mellem Sparinvest og Sparindex er nu gennemført

10.06.2013
Fusionen mellem Sparinvest og Sparindex er nu trådt i kraft, og det betyder, at Sparindex bliver til Sparinvest INDEX.

De sidste godkendelser fra de relevante myndigheder er nu på plads, og derfor er Investeringsforeningen Sparindex officielt blevet en del af Investeringsforeningen Sparinvest. Fremover vil de 13 tidligere Sparindex-afdelinger derfor kunne følges på sparinvest.dk, hvor du vil kunne se de daglige kurser, finde relevante nyheder om indeksinvestering samt prospekter mm. Indeksafdelingerne vil med andre ord fremover være en integreret del af den løbende kommunikation fra Sparinvest på lige fod med foreningens øvrige afdelinger.

Som følge af fusionen vil sparindex.dk ligeledes ophøre med at eksistere som selvstændig hjemmeside. Det betyder dog ikke, at indeksafdelingerne ikke længere vil have deres eget særskilte indeksunivers. Indeksafdelingerne vil fremover kunne kendes som Sparinvest INDEX, og samtidig lancerer vi hjemmesiden sparinvestindex.dk. Denne hjemmeside fungerer som et supplement til den information, du kan finde på sparinvest.dk, og på den nye hjemmeside kan du således gå bag om vores passivt forvaltede afdelinger og læse mere om indeksinvestering generelt. Du kan besøge vores indeksunivers her. Vil du læse mere om baggrunden for fusionen, kan du finde mere information her.

Vi glæder os over at kunne byde Sparindex’ mere end 6000 investorer officielt velkommen i Sparinvest. 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.