Sparindex Globale Aktier Min. Risiko vinder prisen som Danmarks bedste fond - igen

06.03.2019
Morningstar har kåret Sparindex Globale Aktier Min. Risiko som Danmarks bedste fond med en Fund Award i kategorien Globale Aktier.

Fonden indgår i Sparindex-universet sammen med 19 andre fonde og det er den fond, der har tiltrukket absolut flest investorer i de år, den har eksisteret.

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko har siden sin start i 2010 givet investorerne et gennemsnitligt afkast på godt 12 pct. om året, og det placerer fonden blande de absolut bedste på såvel 1, 3 og 5 års horisont.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Sparindex Globale Aktier Min. risiko vinder denne pris. Det gode risikojusterede afkast sendte den også øverst op på podiet i 2016.

”Vi er glade på vores investorernes vegne, som har fået gode afkast år efter år. Det gælder ikke mindst i 2018, som var et udfordrende år på aktiemarkederne, hvor rigtig mange globale aktie-fonde præsenterede negative afkast. Her kunne investorerne i Sparindex Globale Aktier Min. Risiko glæde sig over et positivt afkast på 2,3 pct. Til sammenligning har Morningstar kategorien givet et afkast i 2018 på -7,5 pct,” siger Mette Harbo Bossow, der er Director of Indexed Investment i Sparindex. 

Det er ikke første gang de billige Sparindex-fonde vinder den præstigefyldte Morningstar Award. Sparindex-fonde har vundet prisen hele 7 gange.

Strategi
Det høje afkast over årerne er især bemærkelsesværdigt, fordi INDEX Globale Aktier Min. Risiko fokuserer på at minimere risikoen for tab. Fonden har som målsætning at give investorerne en aktieinvestering med størst mulig tryghed, men har derudover på lang sigt også vist sig at give et fornuftigt afkast.

Fonden er en oplagt grundportefølje for investorer, som ønsker en bred global aktieeksponering, men som ikke er villige til at løbe en stor risiko.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.