Investeringsforeningen Sparinvest offentliggør årsrapport for 2014

27.02.2015
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har den 27. februar godkendt foreningens årsrapport for 2014.
2014 blev et udfordrende år for en række af foreningens strategier. Særligt de value-baserede afdelinger har været negativt påvirket af markedsudviklingen, men til gengæld har både indeksafdelingerne og afdelingerne for danske obligationer skabt flotte afkast.

På aktiesiden har de value-baserede afdelinger haft et blandet år. 2014 startede positivt, men udviklingen vendte brat i 2. halvår, hvilket påvirkede afkastet, da faktorer som blandt andet Ukrainekonflikten og væksten i Europa satte dagsordenen. Selvom flere af afdelingerne isoleret set har skabt positive afkast, har disse været lavere end deres benchmarks. Afkastene i de value-baserede afdelinger blev for 2014 på mellem -3,4 % og 12,2 %.

De value-baserede obligationsafdelinger og særligt afdelingen High Yield Value Bonds har været udfordret af begivenhederne sidst på året, hvor stærkt faldende råvarepriser har sat en række selskaber i porteføljen under hårdt pres. Faldet i olieprisen sidst på året har således gjort det svært for en række selskaber i porteføljen at betale renterne på deres obligationslån. Dette afspejler sig i afdelingens afkast, som endte i -16,7 %. Bedre gik det for afdelingen Investment Grade Value Bonds, som gav et afkast på 5,2 %, mens afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer gav -3,7 % i afkast. 

De afdelinger, der kom bedst gennem året, var indeksafdelingerne. Målet med disse afdelinger er at følge udviklingen i udvalgte aktieindeks under hensyn til at holde lave omkostninger, og den strategi har givet flotte afkast i 2014. Blandt højdespringerne var afdelingen INDEX USA Growth, der i 2014 blev kåret som årets bedste afdeling herhjemme af Dansk Aktie Analyse, samt afdelingen Globale Aktier Min. Risiko med afkast på henholdsvis 30,1 % og 26,8 %.

Danske obligationers fortsatte rentefald har haft positiv indvirkning på afkastet i foreningens danske obligationsafdelinger, som igen i år har klaret sig bedre end forventet. Det afspejler sig i afkastet, som i 2014 var mellem 2,0 % og 8,8 %.

Foreningens formue var ved udgangen af 2014 på 39,6 mia. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev 1.797 mio. kr.

Årsrapporten for 2014 kan læses her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.