Indeksfond med 15 % årligt afkast vinder Morningstar-pris

01.04.2016
Morningstar kårer Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko som Danmarks bedste fond med en Fund Award i kategorien Globale Aktier.

Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko har siden sin start i 2011 givet investorerne et gennemsnitligt afkast på godt 15 % om året – det er det bedste afkast af samtlige globale aktiefonde i Danmark på fem års sigt. Den historik præmierer Morningstar nu med en Fund Award i kategorien Globale Aktier.

Det er især bemærkelsesværdigt, fordi INDEX Globale Aktier Min. Risiko fokuserer på at minimere risikoen for tab. Fonden har som målsætning at give investorerne en aktieinvestering med størst mulig tryghed, men har derudover på lang sigt også vist sig at give et fornuftigt afkast.

Fonden er en oplagt grundportefølje for investorer, som ønsker en bred global aktieeksponering, men som ikke er villige til at løbe en stor risiko.

Følger MSCI-indeks

Indeksfondens resultater er senest omtalt i Børsen 

Kilde: Børsen, Penge, side 4, 29. marts 2016
INDEX Globale Aktier Min. Risiko er en indeksfond, hvor målet er at følge et indeks så tæt som muligt. Fonden følger indekset MSCI World Minimum Volatility Index, som MSCI har udviklet med afsæt i det globale aktiemarked.

I indekset sammensættes de aktier fra MSCI World, der tilsammen har de mindste markedsudsving og dermed den laveste risiko. Styrken ved denne strategi kommer især til udtryk i perioder med negativ markedsudvikling. 2016 startede med et brat aktiedyk, men i de første tre måneder af året er indekset steget 1,8 %, mens MSCI World-indekset til sammenligning faldt 4,5%. (pr. 30. marts 2016)

Stærke resultater i både stigende og faldende markeder

Selvom INDEX Globale Aktier Min. Risiko har sin styrke i faldende markeder, har fonden alligevel formået at levere et flot afkast over de sidste fem år, selv i stigende markeder.

  ÅTD 1 år 3 år 5 år
Gennemsnitligt årligt afkast* 0,37% 2,95% 15,70%
14,60%
Median -6,85% -8,35% 7,70% 8,60%
Placering på IFBs rangliste over afdelinger med globalt investeringsfokus 3 4 4 1
Antal afdelinger med globalt investeringsfokus 88 78 67 58

*Opgørelse fra IFB (Investeringsfondsbranchen) pr. ultimo februar

Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko har placeret sig afkastmæssigt i den absolutte top blandt samtlige danske investeringsfonde med globalt investeringsfokus. Det er årsagen til, at fonden har modtaget de maksimale fem stjerner fra Morningstar, hvilket betyder, den er placeret blandt de 10 % bedste investeringsfonde på europæisk plan. Selvom historiske afkast er ikke er nogen garanti for fremtidige afkast, forventer vi, at fonden også fremadrettet vil levere et konkurrencedygtigt afkast.

Sidste år løb en anden indeksforening - Sparinvest INDEX USA Growth – med en pris, hvor foreningen vandt en Morningstars Fund Award i kategorien USA Large Cap aktier.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.