Få dine udbytter udbetalt aconto i februar

27.12.2016
Investeringsforeningen Sparinvest har besluttet at udbetale aconto-udbytter, og det betyder, at dine udbytter vil være klar til udbetaling i midten af februar.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest har besluttet fremover at udbetale aconto- udbytter. Det betyder, at udbytterne for 2016 nu allerede er klar i midten februar 2017, og dermed får man som investor hurtigere udbetaling af sine udbytter, som traditionelt ellers først er kommet efter generalforsamlingen i marts. 

Beslutningen betyder ligeledes, at der i 2017 ikke etableres de såkaldte ex-kupon-afdelinger, som man som investor ellers kunne benytte sig af i årets første måneder, hvis man ville undgå at få en del af sin investering udbetalt som udbytter, kort tid efter man har investeret. 

Er aconto-udbyttet endeligt?

Selvom aconto-udbytter er reviderede, så er det som investor vigtigt at være opmærksom på, at de udbytter, der betales aconto i februar, først vedtages på selve generalforsamlingen i marts. 

De forventede udbytter for 2016 pr. 30. november 2016 kan ses i fondsbørsmeddelelsen her, hvor du også kan se, hvilke afdelinger, der udbetaler udbytter. Investor skal være opmærksom på, at der i årets sidste måned kan ske reguleringer i forhold til aconto udbytterne der offentliggøres og udbetales medio februar.

Se fondsbørsmeddelelsen: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=749357&lang=da

Forskel på afkast og udbytte

Som investor kan det være svært at gennemskue, hvordan udbytterne på udloddende afdelinger bliver beregnet. Herunder kan du finde svar på, hvorfor afdelinger ikke nødvendigvis udbetaler udbytte de år, hvor de har givet et højt afkast, og hvorfor valutakursbevægelser kan påvirke udbyttesatsen for obligationsafdelingerne.

Læs forklaringen her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.