Ex-kupon afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest

14.01.2016
Fra den 20. januar og frem til generalforsamlingen den 12. april 2016, har du mulighed for at købe investeringsbeviser ex-kupon i en række af Sparinvests afdelinger.

At købe et investeringsbevis ex-kupon betyder, at man køber et bevis uden vedhængende udbytte. Det betyder, at man ikke får udbetalt udbytte ved generalforsamlingen. Til gengæld kan du købe beviserne til en lavere kurs, der er reduceret med et beløb svarende til det kontante udbytte, der er foreslået.

Fordelen ved at købe afdelingerne ex-kupon er primært, at man ikke får udbetalt skattepligtig udbytte kort efter, at man har købt investeringsbeviserne.

Ex-kupon afdelingerne har deres egne fondskoder. Når den ordinære generalforsamling er gennemført og udbyttet er udbetalt i den ”rigtige” afdeling, bliver de to afdelinger lagt sammen. Efter sammenlægningen er investeringerne ikke længere ex-kupon, og man vil fremover modtage udbytte - præcis som de øvrige investorer.

Følgende afdelinger bliver oprettet til at kunne handles ex-kupon i perioden 20. januar 2016 og frem til foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2016 (begge dage inkl.):  

Afdeling (moderafdeling):

ISIN (moderafd.) 

Afdeling (Ex-kupon):

ISIN (Ex-kupon) 

Sparinvest Value
Aktier

DK0010079631

Sparinvest Value
Aktier ex udbytte 2015

DK0060692820

Sparinvest Momentum
Aktier

DK0010311125 

Sparinvest Momentum
Aktier ex udbytte 2015

DK0060692903

Sparinvest INDEX
USA Value

DK0010298439 

Sparinvest INDEX
USA Value ex udbytte 2015

DK0060693042 

Sparinvest INDEX
USA Growth

DK0010298272

Sparinvest INDEX
USA Growth ex udbytte 2015

DK0060693125

Sparinvest INDEX
USA Small Cap

DK0010298355 

Sparinvest INDEX
USA Small Cap ex udbytte 2015

DK0060693208

Sparinvest INDEX
Globale Aktier Min. Risiko     

DK0060031847 

Sparinvest INDEX
Globale Aktier Min. Risiko ex udbytte 2015

DK0060693398

Sparinvest INDEX
OMX C20 Capped

DK0060442556

Sparinvest INDEX
OMX C20 Capped ex udbytte 2015

DK0060693471

Der vil blive offentliggjort meddelelse samt prospekter med de endelige ex-kupon afdelinger, når disse bliver endeligt udstedt.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.