Endelige udbytter for 2013

31.03.2014
Udbytterne for 2013 nu vedtaget på den ordinære generalforsamling, og beløbene indsættes på investorernes konti den 3. april 2014.
Udbytteprocenterne for 2013 blev den 28. marts 2014 vedtaget på generalforsamlingen. De udbetalte udbytter fragår i de berørte afdelingers indre værdi, og kursen vil i dag derfor være lavere i de afdelinger, der i år har udbetalt udbytte til investorerne. Vil du vide mere om forholdet mellem afkast og udbytte, kan du læse mere på udbytte.sparinvest.dk, hvor du også kan finde gode råd om, hvordan du får mest ud af dit udbytte.

Udbyttesatserne for 2013 fremgår af nedenstående tabel. Tallene er opgjort pr. 31.12.2013 og vil være til rådighed den 3. april 2014:

Afdeling

Samlet udbytte i kr.
pr. andel pr. 31. dec. 2013

INDEX DJSI World

0,00

INDEX Emerging Markets

1,10

INDEX Europa Growth

0,00

INDEX Europa Small Cap

0,00

INDEX Europa Value

0,00

INDEX Globale Aktier Min. Risiko

9,00

INDEX Japan Growth

0,00

INDEX Japan Small Cap

0,00

INDEX Japan Value

0,00

INDEX OMX C20 Capped

3,70

INDEX Stabile Obligationer

0,00

INDEX USA Growth

0,00

INDEX USA Small Cap

0,00

INDEX USA Value

0,00


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.