Aktier med lav risiko gav højest afkast i 2014

30.01.2015
Sparinvest største indeksafdeling, Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko, sluttede 2014 med det højeste afkast blandt samtlige danske investeringsafdelinger med globalt fokus. Afdelingen leverede i 2014 et afkast på 26,9 %, hvilket slår gennemsnittet for danske investeringsforeninger med over 11 %-point. Der findes 78 danske investeringsafdelinger med globalt investeringsunivers, som i gennemsnittet gav et afkast på 15,6 %.
2014 blev et år med mange udfordringer, som eksempelvis uro i Ukraine og voldsomt fald i olieprisen. Det kom også til udtryk i afkastet i de danske investeringsforeninger, som spændte fra 0,3 % i bund til INDEX Globale Aktier Min. Risiko i top, og det er ikke tilfældigt. Det er netop i perioder med usikkerhed og nervøsitet på investeringsmarkederne, at afdelingen INDEX Globale Aktier Min. Risiko er stabil og viser sin styrke. Afdelingen har i 2014 slået det generelle MSCI World indeks med 7,6 %-point.

Mindre tab i perioder med negativ markedsudvikling
Investering i aktier er altid forbundet med risiko. Når det er sagt, har investorer i INDEX Globale Aktier Min. Risiko en lavere risiko end markedet generelt, fordi afdelingen primært fokuserer på minimering af risiko. I perioder med negativ markedsudvikling oplever man derfor væsentligt mindre tab end det øvrige aktiemarked. 

Globale Aktier Min. Risiko er en passivt forvaltet afdeling, hvis mål er at følge udviklingen i et udvalgt benchmark så tæt som muligt, mens omkostningerne holdes i bund. Afdelingen følger indekset MSCI World Minimum Volatility Index, som fokuserer på den del af det globale aktiemarked med lavest risiko. Det er afdelingens målsætning at give investorerne en aktieinvestering med størst mulig tryghed, men derudover har den ikke alene i 2014, men også på lang sigt vist sig at give et fornuftigt afkast. Således toppede afdelingen også i 2011 ranglisterne over højeste afkast og over de seneste tre år har afdelingen givet et gennemsnitligt årligt afkast på mere end 15,3 %.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.