Sådan gør vi

Opbygning af afdelingerne

Afdelingerne i Sparinvest INDEX er bygget op som traditionelle indeksafdelinger, hvor det handler om at skygge et indeks så tæt som muligt. Det vil sige, at man søger at minimere forskellen på afkastet mellem en afdeling og dens respektive benchmark.

Man behøver ikke at investere i samtlige selskaber i et indeks, for at følge indeksets udvikling, og en indeksafdeling består oftest kun af en del af de selskaber, som indgår i benchmarket. På den måde undgår man investering i meget små poster, som er dyre i handelsomkostninger. Når der er tale om et lille indeks, giver det dog typisk mening at investere i alle selskaber.

I Sparinvest INDEX benytter vi tre forskellige leverandører af indeks til vores afdelinger; Morgan Stanley, Dow Jones Sustainability Indexes og Københavns Fondsbørs.

Sammensætning af afdelingerne

I Sparinvest INDEX benytter vi os af MSCI Barra som leverandør af det system, vi bruger til at sammensætte afdelingerne. Barra optimerer porteføljerne i afdelingerne, så de skygger deres underliggende benchmark. Sammensætningen er beregnet ud fra den formue, som er i afdelingen. Mange benchmark består af flere hundrede forskellige selskaber, og vi benytter Barra til at finde frem til det udsnit af selskaber, som bedst muligt afspejler benchmarket med mindst mulig afvigelse. Processen er illustreret grafisk herunder.

Porteføljepleje

Porteføljerne bliver overvåget på daglig basis for at sikre, at de er opdaterede med hensyn til eksempelvis købstilbud, udbytte, likvider, aktiesplit mm.

Når nye investorer køber investeringsbeviser i en afdeling, køber porteføljeforvalteren efterfølgende nye aktier til afdelingen, ligesom der bliver solgt ud af beholdningen, når investorer sælger deres beviser.
Også selve indeksene bliver justeret;

  • Benchmark fra Morgan Stanley bliver rebalanceret to gange årligt. Her vil selskaber, som eksempelvis har ændret karakter, så de ikke længere er i den kategori, de var i sidste halvår, blive omfordelt. Tilsvarende justeringer sker i Sparinvest INDEX-afdelingerne.
  • Dow Jones bliver rebalanceret en gang årligt. Vægtningen sker efter nogle etiske kriterier, som selskaberne skal have overholdt og evt. forbedret. Et selskab kan således godt forlade benchmarket, selvom det ikke rent etisk er blevet dårligere. Men det kan være, at nye selskaber bedre opfylder kriterierne. Tilsvarende justeringer sker i Sparinvest INDEX-afdelingen.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.