Hvorfor Sparinvest INDEX?

Hvad kan Sparinvest INDEX tilbyde?

Sparinvest INDEX tilbyder investering i 14 forskellige indeksafdelinger, der dækker det meste af verden. Vores produkter er relevante for såvel institutionelle investorer som finansielle rådgivere og private investorer.

Indeksafdelingerne består af ni regionsopdelte afdelinger, der alle fungerer som individuelle byggeklodser, samt en afdeling for danske aktier. Hertil kommer tre globale afdelinger, der dækker hele spektret fra lav til høj risiko samt en obligationsafdeling, der primært investerer i korte stats- og realkreditobligationer.

INDEX
USA Growth
INDEX
Europa Growth
INDEX
Japan Growth
INDEX
USA Small Cap
INDEX
Europa Small Cap
INDEX
Japan Small Cap
INDEX
USA Value
INDEX
Europa Value
INDEX
Japan Value
  INDEX
OMX C20 Capped
 

Lav risiko Mellem risiko Høj risiko
INDEX
Globale Aktier Min. Risiko
INDEX
DJSI World
INDEX
Emerging Markets
Udvalget af Sparinvest INDEX-afdelinger er nøje sammensat, så du som investor selv kan sammensætte en attraktiv portefølje, der passer til den ønskede risiko.  Du opnår hurtigt og nemt en bred aktieeksponering ved at investere i afdelingen Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko. Det er en god global aktie-grundportefølje, som passer til de fleste investorer. Afdelingen kan bruges alene eller kombineres med flere Sparinvest INDEX-afdelinger, hvis du ønsker at dække specifikke regioner og stile. Tilføjer du afdelingen INDEX Stabile Obligationer, har du et godt udgangspunkt for at sammensætte en portefølje med lave omkostninger, uanset hvilken risikoprofil du har.

Alle afdelinger i Sparinvest INDEX er baseret på modelbaseret investering, hvor menneskelige beslutninger i den daglige administration holdes på et minimum. Det er grunden til, at Sparinvest INDEX er blandt Danmarks billigste investeringsuniverser, når man ser på de årlige administrationsomkostninger.


Hvorfor Sparinvest INDEX?

Alle afdelinger i Sparinvest INDEX er baseret på indeksinvestering. Det betyder, at du kender den præcise varedeklaration på afdelingerne og ved at dine investeringer er sammensat, så de følger det valgte indeks, uanset om kurserne går op eller ned. Indeksafdelingernes passive investeringstilgang giver meget lave omkostninger, hvilket kan give en afkastmæssig fordel i forhold til traditionelle, aktivt forvaltede afdelinger.

Sparinvest INDEX-afdelingerne er flere gange kåret som landets bedste målt på forholdet mellem afkast og omkostninger – bl.a. af analysebureauet Morningstar. For den langsigtede investor kan de billige indeksafdelinger i mange tilfælde være et interessant alternativ til andre investeringsstrategier.

Omkostningsprocenten i Sparinvest INDEX ligger i næsten alle afdelinger på 0,51 %, mens den typiske aktive forvalter i Danmark i gennemsnit tager 1,57 %. Det betyder, at man som investor i Sparinvest INDEX sparer ca. 1 % i omkostninger om året. Det lyder måske ikke af så meget, men over tid kan det have betydelige konsekvenser for din investering, om du vælger den passive indeksstrategi eller aktiv forvaltning.

Strategien

Strategien for Sparinvest INDEX-afdelingerne er at levere et afkast, der kommer så tæt som muligt på det markedsindeks, som den enkelte afdeling følger. Teorien bag indeksinvestering er, at mange aktive forvaltere alligevel har svært ved at slå deres benchmark over tid, og derfor kan man som investor i nogle tilfælde være lige så godt stillet ved at investere i en passiv afdeling.

Årsagen er blandt andet, at aktieanalyse er en både tids- og omkostningskrævende proces. Det er for eksempel ikke unormalt, at man skal analysere flere hundrede selskaber, inden man kan konstruere en aktieportefølje med en god og systematisk spredning.

Indeksafdelingerne har en stabil portefølje, og de ændres kun marginalt, når indeksudbyderen udskifter de aktier, som indgår i indekset.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.