Hvordan kommer jeg i gang

Webbank eller pengeinstitut

Alle vores afdelinger handles på Københavns Fondsbørs på lige fod med alle andre værdipapirer. Du kan derfor handle Sparinvest INDEX via din netbank eller i dit lokale pengeinstitut. Har du brug for rådgivning, kan dit lokale pengeinstitut også hjælpe dig med det.

Aktuelle kurser for Sparinvest INDEX-afdelingerne finder du på sparinvestindex.dk  eller på Københavns Fondsbørs. Kurserne bliver opdateret løbende og i takt med markedsudviklingen. Og fordi vi samtidig opretholder et snævert kursspænd mellem bud- og udbudspriser, har du altid mulighed for at handle tæt på den aktuelle indre værdi.

Hvad koster det at investere?

Selvom Sparinvest INDEX er blandt Danmarks billigste investeringsuniverser, er der altid omkostninger forbundet med at investere i investeringsbeviser. For alle afdelinger gælder det, at der er følgende omkostninger:

  • Administrationsomkostninger – som dækker over driften af foreningen 
  • Emissionstillæg – som betales for beviserne, når de købes, hvis der på markedet er flere købere end sælgere, og investeringsforeningen må udstede nye beviser 
  • Indløsningsfradrag – som typisk skal betales når beviserne sælges, hvis der på markedet er flere sælgere end købere af et givent investeringsbevis

Omkostningerne er indregnet i den kurs, man handler til i sit pengeinstitut eller på fondsbørsen
Derudover betaler man som investor handelsomkostninger til sit pengeinstitut, når der handles investeringsbeviser. Disse handelsomkostninger varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut.

Omkostningerne varierer typisk fra afdeling til afdeling, og du kan derfor altid se omkostningerne for Sparinvest INDEX afdelinger under de enkelte afdelingsbeskrivelser.

På sparinvest.dk finder du en samlet oversigt over ÅOP og administrationsomkostninger for de enkelte afdelinger. 

Hvor meget eller lidt kan jeg investere?

Der findes ikke nogen minimumgrænse for hvor meget eller hvor lidt, man som privat investor kan investere. Investering gennem en investeringsforening er derfor i princippet både for dig, der vil investere 1.000 kr. og for dig, der vil investere 100.000 kr.

Da der er omkostninger forbundet med at handle værdipapirer anbefaler vi dog, at du ikke investerer, før du har en opsparing på 5.000 - 10.000 kr.

Der er forskel på afkast og udbytte

Når man vælger at investere, er det normalt, fordi man gerne vil have et fornuftigt afkast af sin opsparing på længere sigt. Afkastet kan både være i form af en kursstigning eller som et kontant udbytte. Afkastet inkluderer med andre ord både kursændringer og kontante udbytter.

Afkast
Afkast er betegnelsen for, hvor meget en investering er vokset eller har tabt i værdi. Afkastet bliver enten opgjort i procent eller i kroner, hvor man ser på, hvor meget 100 kr. er blevet til over en given periode på eksempelvis et kalenderår, indeværende år eller på 1, 3, 5 eller 10 års sigt.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at afkastet normalt er beregnet ud fra en forudsætning om, at alle kontante udbytter er blevet geninvesteret løbende.

Udbytte
Udbyttet er den del af indtjeningen i en afdeling, som bliver udbetalt til investorerne. Udbyttet beregnes ud fra lovgivningen og regnskabsmæssige regler og ikke ud fra det faktiske resultat. Det betyder, at udbyttets størrelse reelt ikke fortæller noget om, hvordan afkastet har været.
Sparinvests udbyttebetalende afdelinger udbetaler udbytte i forbindelse med generalforsamlingen som holdes hvert forår. Da udbyttet er en del af det samlede afkast, vil du som investor opleve at kursen på dine investeringsbeviser vil falde i forbindelse med udbytte-betalingen. Kursændringen vil typisk svare til det udbytte, der udbetales.

I en akkumulerende afdeling modtager du ikke udbytte. Udbyttet opsamles (akkumuleres) i stedet i afdelingen og indgår i kursværdien.

Afkast og udbytte i Sparinvest INDEX
Under de enkelte afdelinger kan du se, hvordan Sparinvest INDEX-afdelingerne har klaret sig, og hvad de har givet i udbytte og afkast. Det er dog vigtig at bemærke, at historiske afkast ikke giver nogen garanti for, hvordan det vil gå afdelingen i fremtiden.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.