FAQ

Hvor meget eller lidt kan jeg investere?

Der findes ikke nogen minimumgrænse for hvor meget eller hvor lidt, man som privat investor kan investere. Investering gennem en investeringsforening er derfor i princippet både for dig, der vil investere 1.000 kr. og for dig, der vil investere 100.000 kr.

Da der er omkostninger forbundet med at handle værdipapirer anbefaler vi dog, at du ikke investerer, før du har en opsparing på 5.000 - 10.000 kr.

Hvor kan jeg få rådgivning?

Du kan få rådgivning om investering i dit lokale pengeinstitut. Her kan du få fastlagt en risikoprofil og investeringshorisont, så dine investeringer bliver sammensat, så de passer til dig og dine ønsker.

Sparinvest yder ikke individuel rådgivning.

Hvor lang tid skal jeg investere, før det kan betale sig?

Aktieinvestering er forbundet med større risiko end fx obligationer, men til gengæld er det forventede afkast også højere. Den højere risiko kan komme til udtryk i kursudsving på kort sigt, hvis markedet falder,. Derfor anbefaler vi, at du har en tidshorisont på minimum tre-fem år.

Hvilke afdelinger skal jeg vælge?

Hos os handler det ikke om, hvorvidt man skal vælge den passive investeringsmetode frem for den aktive. Vi mener derimod, at man skal bruge indeksafdelinger i de tilfælde, hvor man ikke mener, at det er muligt at finde en porteføljeforvalter, som er i stand til at gøre det bedre end markedet.

Vi anbefaler derfor, at du bruger afdelingerne i Sparinvest INDEX som byggesten. Det kan du gøre både ved at se de 13 Sparinvest INDEX afdelinger som fundamentet i dine investeringer eller som et supplement. Tanken er, at du kan bruge både aktive og passive investeringsafdelinger som byggeklodser til at skabe en samlet portefølje, der er afstemt i forhold til din profil. Inden du investerer, bør du derfor altid få afdækket din risikoprofil, så du får afklaret, hvor stor en andel af aktier, der bør være i din portefølje. Det kan du få hjælp til i dit pengeinstitut.

Hvis du ønsker at klare dine investeringer på egen hånd, har du flere muligheder.  Du kan eksempelvis tage udgangspunkt i afdelingen Global Aktier Min. Risiko, som er vores flagskib. Her får du en intelligent investeringsstrategi, hvor omkostningerne er meget lave. Strategien har til hensigt at give et højt afkast i forhold til den risiko du tager, hvilket der er 75 års historisk belæg for.

Herefter kan du udvide horisonten til vores to øvrige globale afdelinger, Emerging Markets og DJSI. De tre globale afdelinger dækker tilsammen hele risikospektret fra lav til mellem og høj, og med dem kan du sammensætte en global portefølje, der passer til den risiko, du ønsker

Du kan også se nærmere på vores ni byggeklodser - afdelingerne for USA, Japan, og Europa. De giver en unik mulighed for selv at vægte forskellige investeringsstile (value, vækst eller small cap) og geografiske regioner (Europa, Japan og USA). Historisk har value-aktier og de små small cap-aktier gjort det bedre end vækstaktier og store aktier, men afdelingerne kan kombineres, så du får en meget fleksibel strategi, som kan skræddersyes til din investeringsprofil .

Vi anbefaler dog, at du, inden du giver dig i kast med investering på egen hånd, søger rådgivning hos eksempelvis en rådgiver i dit pengeinstitut.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest INDEX er Sparinvests rendyrkede, passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsafdelinger, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.