Hvad er indeksinvestering?

At skygge et indeks

Når man opbygger en ny indeksafdeling, er første trin at udvælge det indeks, man vil følge. Herefter gælder det så om at opbygge en portefølje, der bedst muligt afspejler det indeks, man følger.

Den overordnede målsætning for en indeksafdeling er at opnå et afkast, der kommer så tæt på afkastet i det indeks, man følger, som muligt. Følger man eksempelvis OMX C20-indekset, er kunsten ikke så stor, da indekset kun består af 20 aktier. Men følger man i stedet MSCI World-indekset, der består af mere end 1.750 aktier, må man udvælge den del af indekset, som bedst muligt afspejler det samlede indeks.

Ved at bruge matematiske modeller og statistik er det muligt at begrænse antallet af forskellige aktier i porteføljen og stadig sikre, at porteføljen opfører sig næsten identisk med det originale aktieindeks. Ved hjælp af et såkaldt porteføljeoptimeringssystem kan man således ”kopiere” et bestemt indeks, selvom man kun køber en del af de aktier, der indgår i indekset.

Tracking error

Tracking error er et begreb, der inden for indeksinvestering bruges til at beskrive, hvor godt en afdeling følger sit indeks – jo mere afdelingens afkast afviger fra indeksets, jo større tracking error. Når man arbejder med indeksinvestering, spiller tracking error derfor en afgørende rolle.

En forventet tracking error på eksempelvis 1,5 % over det næste år vil sige, at vi forventer, at porteføljens afkast vil ligge mellem 1,5 % under og 1,5 % over afkastet fra det indeks, som afdelingen følger.

Den forventede tracking error kan altså bruges som pejlemærke for, hvor meget man rent faktisk kan risikere at tabe - eller for den sags skyld vinde - på en investering i forhold til benchmark-indekset. Jo lavere tracking error, jo mindre afvigelse.

I Sparinvest INDEX-afdelingerne varierer tracking error alt efter hvilket segment, der investeres i. I oversigten herunder har du et overblik over den øvre grænse for tracking error i de enkelte afdelinger.

Afdeling Øvre grænse for
Tracking Error i % p.a.
DJSI World Index 1,20
Emerging Markets Index 3,00
Europe Growth Index 2,25
Europe Small Cap Index 4,00
Europe Value Index 2,00
Global Aktier Min. Risiko Index 2,00
Japan Growth Index 2,25
Japan Small Cap Index 4,00
Japan Value Index 2,00
US Growth Cap Index 2,25
US Small Cap Index 4,00
US Value Index 2,00

Risiko

Risikoen ved indeksinvestering er sammensat anderledes end risikoen ved andre typer af investeringer.

Da målet med indeksinvesteringer er at følge et markedsindeks så tæt som muligt, er der reelt ikke nogen risiko for, at porteføljeforvalteren aktivt får udvalgt de ”forkerte” aktier og ikke timer markedet rigtigt. Sparinvest INDEX-afdelingerne vil således altid følge deres benchmark-indeks og risikoen i afdelingerne hænger derfor tæt sammen med den generelle markedsudvikling. Når det går godt for det indeks, som afdelingen ”kopierer”, går det godt for afdelingen. Omvendt vil afdelingen også følge sit indeks, hvis udviklingen går i negativ retning.