Reviderede Sparindex-udbytter for 2012

12.03.2013
Udbytterne for 2012 er nu endeligt revideret. Bemærk, at udbytterne skal endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 19. marts 2013, hvorefter beløbene indsættes på investorernes konti den 25. marts 2013.

Dit udbytte vil altid afhænge af, hvilke afdelinger du har investeret i, og hvor mange investeringsbeviser du har.

Udbyttesatserne for 2012 er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31.12.2012 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Revideret udbytte for 2012 i kr. pr. andel.

  Årets udbytte Heraf: Heraf: Heraf:
  (Kr. pr. andel) Kapitalindkomst Aktieindkomst Skattefri indkomst
    (Kr. pr. andel) (Kr. pr. andel) (Kr. pr. andel)
US Growth Index
0,00
0,00
0,00
0,00
US Value Index 1,25 0,00 1,25 0,00
US Small Cap Index 3,50 0,18 3,32 0,00
Europe Growth Index 1,75 0,03 1,72 0,00
Europe Value Index 2,25 0,06 2,19 0,00
Europe Small Cap Index 2,00 0,02 1,98 0,00
Japan Growth Index 0,00 0,00 0,00 0,00
Japan Value Index 1,75 0,00 1,75 0,00
Japan Small Cap Index 1,00 0,00 1,00 0,00
Dow Jones Stbl. World Index 2,00 0,03 1,97 0,00
Globale Aktier, Min. Risk 2,00 0,00 2,00 0,00
Emerging Markets Index 2,25 0,00 2,25 0,00
OMX C20 Capped 0,00 0,00 0,00 0,00

Udbyttets udbetales i henhold til gældende skattelov og indikerer således ikke nødvendigvis, hvordan det samlede afkast for afdelingen har været.