Sparinvest lancerer INDEX Stabile Obligationer

31.01.2014
Sparinvest udvider den 3. februar INDEX-familien med en obligationsafdeling, INDEX Stabile Obligationer, der lige som de øvrige indeksafdelinger i Sparinvest INDEX er baseret på en passiv investeringstilgang.
Afdelingen følger en indekseret investeringsstrategi, hvor målsætningen er at skabe samme afkast- og risikoprofil som afdelingens markedsindeks.

INDEX Stabile Obligationer vil have årlige administrationsomkostninger på 0,25 %, og med en varighedsbegrænsning på 3 år forventes investorerne sjældent at opleve store og pludselige kursudsving. Afdelingen er derfor et godt alternativ til selv at investere i individuelle korte obligationer. 

Afdelingen er udbyttebetalende og er velgenet til investering af frie midler og pension.