Revideret udbytte for 2014

27.02.2015
Udbytterne for 2014 er nu revideret. Bemærk, at udbytterne skal endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 8. april 2015, hvorefter beløbene indsættes på investorernes konti.

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har.

Det er ikke alle afdelinger der udbetaler udbytte, til trods for positivt afkast. Læs forklaringen her.

Klik her og se "Revideret udbytte for 2014", pr. den 31.12.2014.