Reviderede udbytter for regnskabsåret 2015

27.01.2016
Udbytterne for ex-kupon afdelingerne er nu revideret.

Bemærk, at tallene er for de andre afdelinger er foreløbige og ureviderede. 

De endelige udbytter for 2015 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 12. april 2016. 

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har. 

Læs om forskellen på afkast og udbytte på udbytte.sparinvest.dk

Se reviderede udbytter for 2015 opgjort i kr. pr. investeringsbevis her.

Udbytte for ex-kupon afdelingerne er reviderede pr. 31.12.2015*. De øvrige afdelinger er forventet udbytte pr. den 30.11.2015.