Nye reviderede udbytter for regnskabsåret 2015

29.02.2016
Udbytterne for alle afdelinger er nu revideret pr. 31.12.2015

De endelige udbytter for 2015 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 12. april 2016. 

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har. 

Læs om forskellen på afkast og udbytte på udbytte.sparinvest.dk

Se nye reviderede udbytter for 2015 opgjort i kr. pr. investeringsbevis her.