Investeringsforeningen Sparinvest har afholdt elektronisk generalforsamling

31.03.2014
Fredag den 28. marts har Sparinvest afholdt elektronisk ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest.
På den elektroniske generalforsamling blev der fremsat en række forslag af bestyrelsen, som alle blev vedtaget af investorerne i foreningen. Blandt disse var forslaget om at fusionere afdelingerne Value Japan med Value Aktier, hvor sidstnævnte er den fortsættende afdeling. Samtidig godkendte generalforsamlingen foreningens årsrapport for 2013, ligesom der var genvalg til den siddende bestyrelse.

Du kan læse et referat af den elektroniske generalforsamling her, og du kan se formandens videoberetning fra generalforsamlingen her.