Forventet udbytte for 2015

04.12.2015
Afkast og udbytte for de enkelte afdelinger beregnes hvert år ved årsskiftet, men i forbindelse med forskudsopgørelsen kan det allerede nu være interessant at kende niveauet for, hvor meget udbytte der forventes udbetalt.
Vi har derfor beregnet, hvor meget der pr. 30.11.2015 er optjent i afdelingerne. 

Bemærk, at tallene er foreløbige og ureviderede, og kan ændre sig en del inden årets udgang.

Udbytterne for 2015 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling.

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har. 

De optjente udbytter pr. 30.11.2015 er vist i tabelen her og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.