Forventet udbytte for 2014

05.01.2015
Afkast og udbytte for de enkelte afdelinger beregnes hvert år ved årsskiftet, men i forbindelse med forskudsopgørelsen kan det allerede nu være interessant at kende niveauet for, hvor meget udbytte der bliver udbetalt, og fordelingen heraf.

Vi har derfor beregnet, hvor meget der pr. 30.11.2014 er optjent i afdelingerne. Bemærk, at tallene er foreløbige og ureviderede. De endelige udbytter for 2014 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling.

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har.

De optjente udbytter pr. 30.11.2014 er vist i nedenstående tabel og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Afdeling

Samlet forventet udbytte i kr.
pr. andel pr. 30. nov. 2014

INDEX DJSI World

0,00

INDEX Emerging Markets

1,70

INDEX Europa Growth

0,00

INDEX Europa Small Cap

0,00

INDEX Europa Value

0,00

INDEX Global Aktier Min. Risiko

5,50

INDEX Japan Growth

0,00

INDEX Japan Small Cap

0,00

INDEX Japan Value

0,00

INDEX OMX C20 Capped

3,70

INDEX Stabile Obligationer

2,50

INDEX USA Growth 

7,30

INDEX USA Small Cap

10,80

INDEX USA Value

1,80