Endelige udbytter for 2014

10.04.2015
Udbytterne for 2014 er nu vedtaget på den ordinære generalforsamling, og beløbene indsættes på investorernes konti den 13. april 2015.

Udbytteprocenterne for 2014 blev den 8. april 2015 vedtaget på generalforsamlingen. De udbetalte udbytter fragår i de berørte afdelingers indre værdi, og kursen vil i dag derfor være lavere i de afdelinger, der i år har udbetalt udbytte til investorerne. Vil du vide mere om forholdet mellem afkast og udbytte, kan du læse mere på udbytte.sparinvest.dk, hvor du også kan finde gode råd om, hvordan du får mest ud af dit udbytte.

Det er ikke alle afdelinger der udbetaler udbytte, til trods for positivt afkast. Læs forklaringen her.

Klik her og se "Endelige udbytter for 2014" pr. den 31.12.2014.