Endelige udbytter for 2013

31.03.2014
Udbytterne for 2013 nu vedtaget på den ordinære generalforsamling, og beløbene indsættes på investorernes konti den 3. april 2014.
Udbytteprocenterne for 2013 blev den 28. marts 2014 vedtaget på generalforsamlingen. De udbetalte udbytter fragår i de berørte afdelingers indre værdi, og kursen vil i dag derfor være lavere i de afdelinger, der i år har udbetalt udbytte til investorerne. Vil du vide mere om forholdet mellem afkast og udbytte, kan du læse mere på udbytte.sparinvest.dk, hvor du også kan finde gode råd om, hvordan du får mest ud af dit udbytte.

Udbyttesatserne for 2013 fremgår af nedenstående tabel. Tallene er opgjort pr. 31.12.2013 og vil være til rådighed den 3. april 2014:

Afdeling

Samlet udbytte i kr.
pr. andel pr. 31. dec. 2013

INDEX DJSI World

0,00

INDEX Emerging Markets

1,10

INDEX Europa Growth

0,00

INDEX Europa Small Cap

0,00

INDEX Europa Value

0,00

INDEX Globale Aktier Min. Risiko

9,00

INDEX Japan Growth

0,00

INDEX Japan Small Cap

0,00

INDEX Japan Value

0,00

INDEX OMX C20 Capped

3,70

INDEX Stabile Obligationer

0,00

INDEX USA Growth

0,00

INDEX USA Small Cap

0,00

INDEX USA Value

0,00